AKTUALNOŚCI


13.05.2019 - aktualizacja zakładki Pomoc specjalistyczna

10.05.2019 - aktualizacja zakładki Punktu Informacji Kryzysowej

- aktualizacja zakładki Rodzinny Punkt Konsultacyjny

- aktualizacja zakładki Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

- aktualizacja zakładki Informacje --> informacja (kryterium dla osób samotnie gospodarujących 701,00 zł, kryterium dla osób w rodzinie 528,00zł, maksymalna kwota zasiłku stałego 645,0 zł, kwota podst. Ustalenia wys.pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagosp. W formie rzeczowej 1763,00zł, kwota minimalna- nauka j.polskiego dla cudzoziemców 647,00zł, kwota maksymalna nauka j.polskiego dla cudzoziemców 1376,00 zł, kwota dochodu 1 ha przeliczeniowy 308,00 zł)

- aktualizacja zakładki STYPENDIA SZKOLNE --> KRYTERIUM STYPENDIUM SZKOLNE 528,00 zł

- nowe plakaty: dyżury specjalistów w 2019 roku, pomoc osobom doświadczającym przemocy (zakładki: Pomoc Specjalistyczna --> Rodzinny Punkt Konsultacyjny, Informacje)

- aktualizacja zakładki Informacje - Strategia 2019-2023

- aktualizacja zakładki Informacje - Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku

07.05.2019 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - OGŁOSZENIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje osób do pracy w charakterze: rehabilitanta

15.03.2019 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - Informacja o Rodzicielskim Świadczeniu Uzupełniającym (tzw. emerytura dla matek 4+)

28.02.2019 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - Poszukiwane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do podjęcia pracy

22.02.2019 - informacja ZMIANY GODZIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SICIENKU od 01.03.2019

19.02.2019 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)"

15.02.2019 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - Podziękowania

12.02.2019 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - Apel do mieszkańców - drugi pożar w Wierzchucinku, potrzebna pomoc!

01.02.2019 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - OGŁOSZENIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje osób do pracy w charakterze: psychologa, rehabilitanta i terapeuty SI

03.01.2019 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - APEL DO MIESZKAŃCÓW (zmieniony)

27.12.2018 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - OGŁOSZENIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje osób do pracy w charakterze: neurologopedy, psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy, rehabilitanta, terapeuty SI

03.12.2018 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - APEL DO MIESZKAŃCÓW (zmieniony)

30.11.2018 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - APEL DO MIESZKAŃCÓW

27.11.2018 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - Akcja zima 2018/2019 - pomoc dla osób bezdomnych

23.11.2018 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - PROJEKT „ W Kujawsko- Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe”

20.11.2018 - aktualizacja zakładki KONTAKT - Rejony działania pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku od dnia 9 listopada 2018 roku

08.11.2018 - aktualizacje zakładki INFORMACJE - dodano STRATEGIA -

Ankietyzacja w ramach opracowania „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sicienko na lata 2019 - 2023 ”

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sicienko na lata 2019 - 2023

03.10.2018 - aktualizacje zakładki INFORMACJE - dodano OGŁOSZENIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje osób do pracy w charakterze: neurologopedy, rehabilitanta, terapeuty SI

28.09.2018 - aktualizacje zakładki PROJEKTY UNIJNE - 2018 - PROJEKT „Aktywna jesień życia”

22.08.2018 - aktualizacje zakładki PROJEKTY UNIJNE - 2018 - Informacja o podpisaniu umowy z partnerem projektu

05.07.2018 - aktualizacje zakładki INFORMACJE - dodano Informacja o Centrum Wsparcia

25.05.2018 - aktualizacje zakładek: STRONA GŁÓWNA, INFORMACJE, PROJEKTY UNIJNE, DO POBRANIA, STYPENDIA SZKOLNE, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.04.2018 - aktualizacja zakładki PROJEKTY UNIJNE - rok 2018 - ogłoszenie

06.03.2018 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - Projekt "REAKTYWACJA - program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie" (ulotka pdf)

06.02.2018 - DRUKI DO POBRANIA - nowe ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność wykonywania usług opiekuńczych

06.02.2018 - POMOC SPECJALISTYCZNA – RODZINNY PUNKT KONSULTACYJNY – nowa ulotka 2018

31.01.2018 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - dodano ulotkę - PROJEKT „AKTYWNOŚĆ – SZANSA NA ZATRUDNIENIE”

16.01.2018 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH - nowa ulotka 2018

27.12.2017 - aktualizacja zakładki Pomoc specjalistyczna – Punkt Interwencji Kryzysowej

27.12.2017 - aktualizacja zakładki Pomoc specjalistyczna – specjalistyczne usługi opiekuńcze

30.11.2017 - aktualizacja zakładki POMOC SPECJALISTYCZNA - PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - psycholog

31.10.2017 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - dodano odnośnik- Ważne informacje dotyczące Legitymacji osoby niepełnosprawnej

02.10.2017 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - dodano odnośnik Informacja - Ulotka informacyjna „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

29.08.2017 - aktualizacja zakładki POMOC SPECJALISTYCZNA - RODZINNY PUNKT KONSULTACYJNY

26.06.2017 - aktualizacja zakładki POMOC SPECJALISTYCZNA - PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

07.06.2017 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - dodano OCHOTNICZE HUFCE PRACY - ULOTKI

11.03.2017 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - dodano odnośnik Informacja - dofinansowanie z PFRON

14.02.2017 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - dodano informacje o programie "Bezpieczny i aktywny senior"

06.02.2017 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - dodano odnośnik INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15.01.2017 - aktualizacja zakładki INFORMACJE - POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH - nowa ulotka

14.01.2017 - aktualizacja zakładki POMOC SPECJALISTYCZNA - PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

14.01.2017 - aktualizacja zakładki POMOC SPECJALISTYCZNA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

14.01.2017 - aktualizacja zakładki KONTAKT

07.11.2016 - zakładka INFORMACJE - dodano rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

18.10.2016 - zakładka INFORMACJE - dodano link do strony Kram Charytatywny

18.10.2016 - zakładka INFORMACJE -zakładka OGŁOSZENIA- dodano informację: Spotkanie informacyjne 19.10.2016 na temat zjawiska stosowania przemocy i instytucji udzielających pomocy na terenie Gminy Sicienko (pdf)

26.09.2016 - zakładka Pomoc Specjalistyczna- PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - aktualizacja dat - Psycholog

08.09.2016 - zakładka INFORMACJE - dodano informację dotyczącą środków PFRON

06.09.2016 - zakładka STYPENDIA SZKOLNE- zamiana treści uchwały dotyczącej stypendiów szkolnych

01.09.2016 - zakładka INFORMACJE - dodano załącznik Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

30.08.2016 - zakładka Pomoc Specjalistyczna- PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - zmiana godzin- Psycholog

07.07.2016 - zakładka Pomoc Specjalistyczna- PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - aktualizacja dat - Psycholog

05.05.2016 - zakładka INFORMACJE - dodano załącznik Nabór do Bursy Szkolnej przy Brodnickim Centrum Caritas - rok szkolny 2016/2017

27.04.2016 - zakładka INFORMACJE - OGŁOSZENIA - dodano załącznik XV Edycja Programu Stypendiów Pomostowych

02.02.2016 - zakładka Pomoc specjalistyczna - aktualizacja zakładki Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Sicienku

02.02.2016 - zakładka INFORMACJE - dodano załącznik Pomoc dla osób Bezdomnych

02.02.2016 - zakładka POMOC SPECJALISTYCZNA -Punkt Interwencji Kryzysowej - zaktualizowano terminy przyjęć Psychologa