WNIOSKI I FORMULARZE DO POBRANIA

Zaswiadczenie lekarskie
o przyczynach i rodzaju uszkodzen ciala zwiazanych z uzyciem przemocy w rodzinie

Prośba o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałegoProśba o przyznanie pomocy w formie:
- zasiłku celowego
- zasiłku okresowego
- specjalnego zasiłku celowego
- schronienia
- skierowania do domu pomocy społecznej


Prośba o przyznanie usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunkę domową


Prośba o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych


Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność wykonywania usług opiekuńczych


Zaświadczenie lekarskie
uprawniające do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie długotrwałej lub ciężkiej choroby


Zaświadczenie o wynagrodzeniu


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego