INFORMACJA

WARUNKI KORZYSTANIA Z POMOCY

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

RODZAJE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

WSPARCIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA W GMINIE SICIENKO

Wieczerza wigilijna w Samsiecznie

Pomoc dla osób Bezdomnych

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Informacja dotycząca środków PFRON

Kram Charytatywny

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Bezpieczny i aktywny senior

Informacja - dofinansowanie z PFRON

OCHOTNICZE HUFCE PRACY - ULOTKI

Ulotka informacyjna „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

Ważne informacje dotyczące Legitymacji osoby niepełnosprawnej

Informacja o Centrum Wsparcia

OGŁOSZENIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje osób do pracy w charakterze: neurologopedy, rehabilitanta, terapeuty SI

STRATEGIA

PROJEKT „ W Kujawsko- Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe”

Akcja zima 2018/2019 - pomoc dla osób bezdomnych

APEL DO MIESZKAŃCÓW

OGŁOSZENIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje osób do pracy w charakterze: neurologopedy, psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy, rehabilitanta, terapeuty SI

OGŁOSZENIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje osób do pracy w charakterze: psychologa, rehabilitanta i terapeuty SI

APEL DO MIESZKAŃCÓW - drugi pożar w Wierzchucinku, potrzebna pomoc!

Podziękowania

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)"

Poszukiwane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do podjęcia pracy

Informacja o Rodzicielskim Świadczeniu Uzupełniającym (tzw. emerytura dla matek 4+ )

OGŁOSZENIE: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje osób do pracy w charakterze: rehabilitanta

DYŻURY SPECJALISTÓW 2019 (pdf)

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Sicienko na lata 2019 - 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku