INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/17 Starosty Bydgoskiego z dnia 16.01.2017 roku w sprawie zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalono procedury udzielenia dofinansowania ze środków PFRON oraz druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 2017 roku. Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu bydgoskiego, w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski winni składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy, budynek C, IV piętro p.431. Informacji udzielają pracownicy Centrum pod numerem tel. 052 58 35 431 . Aktualne druki wniosków obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy znajdują się w siedzibie Centrum i na stronie internetowej www.pcpr.powiat.bydgioski.bip.net.pl w zakładce „druki do pobrania”, a także można jej pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku.