Podziękowania

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku w imieniu pogorzelców z Wierzchucinka, których dom uległ spaleniu w dniu 29.11.2018 roku, składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za wsparcie finansowe, pomoc rzeczową, m.in. w formie materiałów budowlanych, remontowych, urządzeń sanitarnych, mebli, odzieży, obuwia i okazaną bezinteresowną pomoc, którą traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dzięki Państwa pomocy rodzina miała zapewnioną ciągłość prac remontowo–budowlanych w zniszczonym budynku oraz możliwość szybkiego zamieszkania we własnym domu.

Bardzo dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.