2008

W 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku rozpoczął rekrutację do projektu Wyjść z cienia. Program skierowany jest do mieszkańców gminy Sicienko
w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, niezatrudnionych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin dysfunkcyjnych wraz z otoczeniem.


W projekcie Wyjść z cienia w roku 2008 w ramach rekrutacji wybrano
13 uczestniczek szkolenia „Bukieciarstwo i pielęgnacja roślin”. Uczestniczki brały również udział w warsztatach psychologicznych oraz szkoleniu z doradcą zawodowym.

Zajęcia odbywały się w formie teoretycznej oraz praktycznej w sumie 120 godzin. Po zakończeniu kursu uczestniczki otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.