2009

W 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku rozpoczął rekrutację do projektu Wyjść z cienia. Program skierowany jest do mieszkańców gminy Sicienko
w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, niezatrudnionych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin dysfunkcyjnych wraz z otoczeniem.

W projekcie Wyjść
z cienia w roku 2009
w ramach rekrutacji wybrano 8 uczestniczek, które brały udział
w szkoleniu „Opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych” .W czasie trwania projektu uczestniczki brały udział w zajęciach teoretycznych w terminie od 24.06.2009 r. do 17.08.2009 r., a następnie
w zajęciach praktycznych I grupa w terminie od 20.07.2009 r. do 28.07.2009 r., II grupa od 03.08.2009 r. do 11.08.2009 r. w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”.