2010

W kwietniu 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku rozpoczął rekrutację do projektu Wyjść z cienia. Program skierowany jest do mieszkańców gminy Sicienko w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń
z pomocy społecznej, niezatrudnionych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin dysfunkcyjnych wraz z otoczeniem.

W projekcie Wyjść
z cienia w roku 2010
w ramach rekrutacji wybrano 22 uczestników z 9 rodzin,
w projekcie bierze również udział otoczenie osób uczestniczących.W czasie trwania projektu uczestnicy biorą udział w warsztatach treningu kompetencji społecznych i interpersonalnych „Ja i grupa”, „ Szkoła rodziców”, „ABC przedsiębiorczego człowieka” zajęciach integracyjnych. Pracowali również z asystentami rodzin oraz psychologiem.