2013

OGŁOSZENIA

KONSULTACJE SPOŁECZNE (25.01.2013)

Raport podsumowujący z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Warsztaty z doradcą zawodowym

Trening skutecznego rodzica

Trening kompetencji i umiejetności społecznych

KURSY ZAWODOWE

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM