PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku
Tel. 052 58 70 406

Celem Punktu Interwencji Kryzysowej jest niesienie pomocy osobom znajdujących się w sytuacjach kryzysu, doznającym przemocy, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych.

 

Z pomocy Punktu mogą korzystać m.in. osoby:

- w kryzysie (m.in. problemy rodzinne, problemy wychowawcze, żałoba, rozstanie, rozwody, myśli i próby samobójcze),

- doświadczające przemocy w rodzinie,

- sprawcy przemocy,

- osoby uzależnione i członkowie rodziny osób uzależnionych.

Nr telefonu: (52) 587 13 83

 

Oferujemy pomoc:
- psychologiczną,
- prawną,
- edukacyjną