STRATEGIA

 

 

OGŁOSZENIE

Ankietyzacja w ramach opracowania
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sicienko na lata 2019-2023”

POBIERZ (pdf)

 

-----

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sicienko na lata 2019-2023

POBIERZ (pdf)

POBIERZ (doc)