Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2022

Utworzono dnia 02.03.2022

    

  Gmina Sicienko przystąpiła do udziału w programie finansowanym z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Realizatorem ww programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku.

     Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022 jest wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dziećmi do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

      W bieżącej edycji zgłoszenie do programu odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej do programu ‘”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022. Program realizowany będzie nieodpłatnie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy, aby kontaktowały się telefonicznie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku pod nr tel.: 52 58 70 759 / 52 58 70 406 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka na ul. Sportowej 2, 86-014 Sicienko. Termin składania wniosków do dnia 10 marca 2022 roku. 

Gmina Sicienko otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w wysokości 406.521,00 zł.

Załączniki poniżej.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar