Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych

Zakończenie wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku informuje, że na mocy ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 r., poz. 854) uchylony zostaje art. 13 ustawy.

Zmiana ta oznacza, że od dnia 1 lipca 2024 roku zakończy się wsparcie w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 40 złotych za dobę dla osób, które w lokalach prywatnych zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wygaszenie świadczenia dotyczy zarówno podstawowego okresu 120 dni, jak i pomocy oferowanej w ramach przedłużenia.

Osoby, które jeszcze goszczą obywateli Ukrainy na tych zasadach, będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców do końca lipca. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach. 

Obywatelom Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia, zostanie udzielona pomoc na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mogą się oni zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który wskaże wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.

Obywatele Ukrainy poszukujący zakwaterowania wszelkie informacje mogą uzyskać dzwoniąc na infolinię w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy pod numerem telefonu 525 872 777.

 

Terminy:

- 30 czerwca - ostatni dzień zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w lokalach prywatnych, objęty świadczeniem.

- 31 lipca - ostatni dzień składania wniosków o świadczenie.

 

Zegar