Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku uprzejmie informuje, że Powiat Bydgoski przystąpił do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, realizowanego ze środków PFRON – Moduł I.

 

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  2. posiadają: w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu

      Pomoc finansowa udzielana jest w ramach Modułu I w formie świadczenia i dotyczy wyłącznie tych wyrobów medycznych (wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.), w przypadku których wymagany jest udział własny świadczeniobiorcy w limicie finansowania wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy punkt (sklep, apteka), który ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie, w cenie limitu. W ramach Modułu I ze środków PEFRON może być finansowany wkład własny takiego właśnie produktu.

      Moduł I skierowany jest bezpośrednio do Beneficjentów programu, którzy mogą zwrócić się z wnioskiem o świadczenie do samorządu powiatowego. W przypadku osób przebywających na terenie powiatu bydgoskiego wnioski można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3.

      Dokumenty dotyczące realizacji programu, również w języku ukraińskim, udostępnione są na stronie internetowej Funduszu w zakładce poświęconej programom realizowanym obecnie („O Funduszu” – „Programy i zadania PEFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”).

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 52 58 35 415.

Zegar