Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Pracownicy

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku

Lucyna Nowakowska

tel. 52 31 17 423

 l.nowakowska@gopssicienko.pl

 

Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku

Jolanta Bzdawka

tel. 52 31 17 474

j.bzdawka@gopssicienko.pl

 

Imię i nazwisko pracowników

Zakres wykonywanych prac

Magdalena Trela

Inspektor

tel. 52 31 17 429

m.trela@gopssicienko.pl

płace, umowy-zlecenia, ZUS pracowników i świadczeniobiorców, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Barbara Drojma

Inspektor

tel. 52 31 17 471

b.drojma@gopssicienko.pl

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, świadczenie wychowawcze 500+, program „Czyste Powietrze”, dodatek osłonowy

Iwona Gołata

Podinspektor

tel. 52 31 17 472

i.golata@gopssicienko.pl

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, świadczenie wychowawcze 500+, program „Czyste Powietrze”, dodatek osłonowy

Aleksandra Gwizdała

Podinspektor

tel. 52  31 17 475

a.gwizdala@gopssicienko.pl

 

świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, dodatek osłonowy, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Joanna Kieras

Pracownik socjalny

tel. 52  31 17 427

j.kieras@gopssicienko.pl

programy: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Opieka wytchnieniowa, Korpus Wsparcia Seniora, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

 

Pracownicy socjalni:

 

Imię i nazwisko pracownika socjalnego

Numer telefonu, adres e-mailowy

Miejscowości wchodzące w skład rejonu działania pracownika socjalnego

Mirella Kryszewska

tel. 52 31 17 424

m.kryszewska@gopssicienko.pl

Łukowiec, Murucin, Osowa Góra, Słupowo, Teresin, Wierzchucinek, Wierzchucice

Arleta Miętkiewicz

tel. 52 31 17 426

a.mietkiewicz@gopssicienko.pl

Dąbrówka Nowa, Dąbrówczyn, Trzciniec, Osówiec, Pawłówek, Zielonczyn, Samsieczno, Marynin, Nowaczkowo, Smolary

Irena Patuła

tel. 52 31 17 428

i.patula@gopssicienko.pl

Gliszcz, Janin, Kamieniec, Kasprowo, Kruszyn, Kruszyniec, Piotrkówko, Strzelewo, Ugoda, Wojnowo, Zawada

Kamila Nowakowska

tel. 52 31 17 425

k.nowakowska@gopssicienko.pl

 

Chmielewo, Goncarzewy, Mochle, Nowa Ruda, Szczutki, Sicienko, Sitno, Trzemietowo, Trzemiętówko

Asystent rodziny

Renata Remus

tel. 783135520

r.remus@gopssicienko.pl 

                     

Opiekunki środowiskowe:

Wiesława Jeńczyk

Elżbieta Zasada

 

Zegar