Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Dodatek elektryczny

Utworzono dnia 01.12.2022

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 i 2243) wprowadzono pomoc dla gospodarstw domowych w formie dodatku elektrycznego, w których główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967).

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000,00 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500,00 zł. Do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

 

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku ul. Sportowa 2. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 

Informujemy, że od 17 stycznia 2023 r. obowiazuje nowy wzór wniosku o dodatek elektryczny.

Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 111

ZAŁĄCZNIKI:

  • wniosek
    Utworzono dnia 19.01.2023, 07:54
  • RODO
    Utworzono dnia 01.12.2022, 13:16

Zegar