Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Utworzono dnia 23.11.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz.1692 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzono wyjątki umożliwiające przyznanie dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła po spełnieniu wymaganych procedur:

  1. w przypadku, gdy na jednej posesji znajdują się dwa domy mieszkalne pod jednym adresem miejsca zamieszkania lub odrębne lokale znajdujące się w budynku wielolokalowym, a nie mają ustalonych osobnych numerów, dodatek węglowy może być przyznany, tylko gdy podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu w terminie do 30 listopada 2022 r. W takiej sytuacji przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po ponownym złożeniu wniosku o wypłatę dodatku oraz po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, (z którego sporządzana jest notatka służbowa). Wywiad środowiskowy potwierdza, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania (osobne lub wspólne) uprawnia do przyznania dodatku.
  2. w przypadku braku wpisania lub zgłoszenia głównego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz wpisaniu lub złożeniu po terminie 11 sierpnia 2022 r., należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku. Dodatek może zostać przyznany po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, (z którego sporządzana jest notatka służbowa) i potwierdzeniu, że wykorzystywane źródło ciepła uprawnia do otrzymania dodatku.

Poniżej zamieszczono nowe wzory deklaracji CEEB.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar