Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Dofinansowania z PFRON

Utworzono dnia 04.01.2022

    Informujemy, że na stronie www.pcpr.powiat.bydgoski.bip.net.pl w zakładce ,,Działalność jednostki'' →”Wsparcie osób z niepełnosprawnościami” uruchomione zostaną nabory centralne na poniższe zadania:

• Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,

• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,

• Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,

• Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób,

• Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

     Wniosek można złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), który jest ogólnopolską platformą informatyczną wspomagającą działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawcy mogą aplikować o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędu (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Zegar