Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Utworzono dnia 06.07.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku poszukuje kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Wymagania niezbędne:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;

2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

      Udzielane wsparcie odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osoby zakwalifikowanej do udziału w programie na terenie gminy Sicienko i polegać będzie na świadczeniu tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Zadaniem opiekuna będzie odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

      Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku opiekuna proszone są o zgłoszenie się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2, 86-014 Sicienku lub kontakt telefoniczny: 525870406 lub 525870759.

Zegar