Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Informacja o naborze wniosków na realizację programów "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021.

Utworzono dnia 16.06.2021

 

 

 

 

                                                                                                                          Szanowni Państwo,

 

              Gmina Sicienko przystąpiła do udziału w dwóch programach finansowanych z Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.

         Realizatorem ww programów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku. Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę w miejscu zamieszkania nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

            W bieżącej edycji zgłoszenie do programu odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej do programu ‘”Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 do powyższego należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności, wymagana jest także wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę lub pielęgniarkę Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- Skala FIM.

             Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 dedykowany jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  2. załatwianiu spraw urzędowych;
  3. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  4. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

         Tryb przystąpienia do ww programu odbywa się poprzez złożenie w tut. ośrodku wymaganych dokumentów tj. aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.

    Programy realizowane będą nieodpłatnie.

          Osoby zainteresowane wzięciem udziału w jednym z programów prosimy aby kontaktowały się telefonicznie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku pod nr tel.: 52 58 70 759 / 52 58 70 406 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Sportowej 2, 86-014 Sicienko. Termin składania wniosków  do dnia 25 czerwca 2021roku.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.   

ZAŁĄCZNIKI: