Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

"Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022

Utworzono dnia 02.03.2022

   

 

Gmina Sicienko przystąpiła do udziału w programie finansowanym z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. Realizatorem ww programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku.

     Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę w miejscu zamieszkania nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

      W bieżącej edycji zgłoszenie do programu odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej do programu ‘”Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022, do karty należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności. Wymagana jest także wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę lub pielęgniarkę Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- Skala FIM. Program realizowany będzie nieodpłatnie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy, aby kontaktowały się telefonicznie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku pod nr tel.: 52 58 70 759 / 52 58 70 406 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka na ul. Sportowej 2, 86-014 Sicienko. Termin składania wniosków do dnia 10 marca 2022 roku.

      Gmina Sicienko otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 w wysokości 107.712,00 zł.

Załączniki poniżej.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar