Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Utworzono dnia 22.03.2023

"Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023

 

 

 

   https://gopssicienko.pl/pliki/obraz/znaki_strona_www-3.png

 

Gmina Sicienko przystąpiła do udziału w programie finansowanym z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023. Realizatorem ww programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku.

     Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę w miejscu zamieszkania nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

      W bieżącej edycji zgłoszenie do programu odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej do programu ‘”Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023, do karty należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności. Wymagana jest także wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę lub pielęgniarkę Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- Skala FIM. Program realizowany będzie nieodpłatnie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy, aby kontaktowały się telefonicznie pod nr tel.: 52 311 74 27  / 52 311 74 29 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka na ul. Sportowej 2, 86-014 Sicienko. Termin składania wniosków do dnia 31 marca 2023 roku.

      Gmina Sicienko otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 w wysokości 73912,30 zł.

Załączniki poniżej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar