Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Utworzono dnia 21.02.2024

                   

 

Szanowni Państwo,

 

              Gmina Sicienko przystąpiła do udziału w programie finansowanym z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 Realizatorem ww programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 jest wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dziećmi do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

            W bieżącej edycji zgłoszenie do programu odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej do programu ‘”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024. Program realizowany będzie nieodpłatnie.

          Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy, aby kontaktowały się telefonicznie z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku pod nr tel.: 52 31 17 427 / 52 31 17 429  lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka na ul. Sportowej 2, 86-014 Sicienko. Termin składania wniosków  do dnia 29 lutego 2024 roku.

 

Gmina Sicienko otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”- edycja 2024 w wysokości  539 922,08 zł.

 

Załączniki poniżej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar