Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Wnioski o dodatek osłonowy 2024

Utworzono dnia 07.02.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku informuje, że przyjmuje wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

 

Wnioski można pobrać i złożyć w sekcji Świadczeń Rodzinnych na ul. Sportowej 2 w Sicienku.

 

WAŻNE

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po tej dacie pozostaną bez rozpatrzenia).

 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Dodatek osłonowy zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają (kryterium dochodowe pozostaje bez zmian w stosunku do 2022r.) :

  • 2 100,00 zł „netto” miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1 500,00 zł „netto” na osobę miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego.

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

 

Wysokość dodatku osłonowego (świadczenie jednorazowe) :

Wielkość gospodarstwa domowego

Podstawowa kwota dodatku w zł

Podwyższona kwota dodatku
(w przypadku opalania węglem
i paliwami węglopochodnymi) w zł*

jednoosobowe

228,80

286,00

2-3 osoby

343,20

429,00

3-5 osób

486,20

607,75

6 i więcej osób

657,80

822,25

 

*Wyższa kwota dodatku przysługuje, gdy źródło ciepła jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi oraz jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Będzie on wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

 

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. 

 

Sposób złożenia wniosku

• Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2 lub tradycyjną drogą pocztową na w/w adres
• Drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP na skrzynkę: /GOPSSicienko/SkrytkaESP

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar