Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sicienko

Refundacja podatku VAT

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych
w 2023 r. i 2024 r.

 

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”?

Gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) głównego źródła ogrzewania gospodarstwa  domowego. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
  2. Opłacona faktura VAT dokumentująca dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 do dnia 30 czerwca 2024
  3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:
  • 2100 zł miesięcznie - dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 1500 zł na osobę miesięcznie - w gospodarstwie domowym wieloosobowym

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku  w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku

 

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.

 

Osoba uprawniona do świadczenia (wnioskodawca) to osoba w gospodarstwie domowym, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę paliwa.

 

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych,
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 30 września 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Sposób złożenia wniosku

• Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Sportowa 2 lub tradycyjną drogą pocztową na w/w adres
• Drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, albo podpisu osobistego

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar